Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 13)
Ngu峄搉: Mysticpost LM Livio tin r岷眓g 膽芒y l脿 th峄漣 gi峄 c峄 c谩c 膽i峄乽 b铆 m岷璽 膽瓢峄 t峄 l峄. 鈥淭h峄漣 gi峄 膽茫 膽岷縩 khi ma qu峄 膽瓢峄 quy峄乶 h脿nh 膽峄檔g v峄沬 t岷 c岷 l峄眂 l瓢峄g v脿 quy峄乶 l峄眂 c峄 h岷痭. Gi芒y ph煤t hi峄噉 t岷 l脿 gi峄 c峄 Satan." 鈥淗茫y ho谩n c岷! S岷 l脿 qu谩 ch岷璵 tr峄 khi m脿 d岷 hi峄噓 膽岷縩. Tr瓢峄沜 膽贸, nhi峄乽 膽i峄乽 c岷h b谩o 膽瓢峄 ban cho th岷 gi峄沬. M峄峣 ng瓢峄漣 h茫y v峄檌 v脿ng ho谩n c岷...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 107)
Ngu峄搉: Spiritdaily.com C芒u chuy峄噉 n脿y 膽瓢峄 膽膬ng tr锚n Marytv.tv v脿 膽瓢峄 gi岷g trong m峄檛 b脿i gi岷g ti岷縩g Anh 峄 l脿ng Medjugorje v脿o tu岷 tr瓢峄沜. 膼芒y l脿 c芒u chuy峄噉 th岷璽 x岷﹜ ra: Cha Richard Walder 膽岷縩 t峄 th脿nh ph峄 Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 68)
Khi 膽峄峜 kinh 7 S峄 Th瓢啤ng Kh贸 膼峄ヽ M岷 l脿 ta cho ph茅p M岷 an 峄 tr谩i tim ch煤ng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 40)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows T谩c gi岷 MAURA ROAN MCKEEGAN V脿o 膽岷 th岷璸 ni锚n 1980s, 膼峄ヽ M岷 hi峄噉 ra 峄 Kibeho, n瓢峄沜 Rwanda, Phi Ch芒u v峄沬 3 h峄峜 sinh tr岷 峄 n瓢峄沜 Rwanda v脿 ban cho m峄檛 trong 3 tr岷 岷 l脿 c么 Marie Claire m峄檛 nhi峄噈 v峄 膽岷穋 bi峄噒: 膼贸 l脿 l脿m s峄憂g l岷 chu峄梚 7 S峄 Th瓢啤ng Kh贸 膼峄ヽ M岷.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 47)
Ngu峄搉: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz N膬m 1830, khi Ch芒n Ph瓢峄沜 Gaspar ch峄媢 nhi峄乽 膽au kh峄 th矛 Ch煤a Gi锚su 膽岷縩 an 峄 ng脿i b岷眓g m峄檛 c谩ch th峄ヽ tuy峄噒 v峄漣. Khi Ch芒n Ph瓢峄沜 膽ang d芒ng Th谩nh L峄 th矛 Ch煤a Gi锚su ch峄 cho ng脿i th岷 hai d芒y x铆ch b岷眓g v脿ng bay l锚n t峄 Ch茅n Th谩nh, r峄搃 bu峄檆 chung quanh Ch芒n Ph瓢峄沜 v脿 k茅o 膽瓢a ng脿i l锚n Thi锚n 膼脿ng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 46)
Ngu峄搉: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz M峄檛 ng脿y kia linh m峄 Gaspar 膽瓢峄 l峄噉h tr矛nh di峄噉 tr瓢峄沜 膼峄ヽ Gi谩o Ho脿ng Pio ViI. Ng脿i 膽瓢峄 膼峄ヽ Gi谩o Ho脿ng sai 膽i truy峄乶 gi谩o. Ng脿i tr岷 l峄漣 膼峄ヽ Gi谩o Ho脿ng r岷眓g: 鈥淟岷 膼峄ヽ Th谩nh Cha, con s岷 v芒ng l峄漣 ng脿i.鈥
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 44)
Ngu峄搉: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Ch芒n Ph瓢峄沜 Gaspar del Bufalo 膽瓢峄 phong 脕 Th谩nh b峄焛 膼峄ヽ Gi谩o Ho脿ng Pio X v脿o ng脿y 18/12/1904. 脕 Th谩nh Gaspar sinh ng脿y 6/1/1796 t岷 Roma, v脿 ch岷縯 ng脿y 28/12/1837 t岷 Roma, n瓢峄沜 脻. Trong n膬m 膽岷 v脿 n膬m th峄 hai c峄 cu峄檆 膽峄漣, c岷璾 b茅 r岷 峄憁 y岷縰 v脿 c岷璾 b峄 膽au n岷穘g hai l岷.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 46)
Ngu峄搉: Spiritdaily.net 1. Lu么n c岷 nguy峄噉 xin 啤n Ch煤a Th谩nh Th岷. H瓢峄沶g v峄 Thi锚n 膼脿ng, 膽芒y l脿 nguy锚n nh芒n ch铆nh khi ta c貌n 峄 tr谩i 膽岷.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 83)
Ngu峄搉: Catholic Answers and Prayers M峄檛 ng瓢峄漣 chia s岷 t芒m t矛nh: 1. 膼峄玭g lo l岷痭g v峄 ng脿y mai. 2. H茫y ch岷 nh岷璶 膽au kh峄, 膽峄玭g t矛m tho岷 m谩i tr锚n tr谩i 膽岷.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 50)
Ngu峄搉: Catholic Answers and Prayers L岷 Thi锚n Ch煤a tr锚n Thi锚n 膼脿ng, Ch煤a lu么n n岷痬 l岷 tay con, Ch煤a kh么ng cho ph茅p 膽么i ch芒n con b峄 t茅 ng茫. Ch煤a lu么n khuy岷縩 kh铆ch con ti岷縫 t峄 膽i tr锚n con 膽瓢峄漬g vui t瓢啤i. Tr谩i tim con v峄痭g tin; V矛 th岷 t岷 c岷 nh峄痭g v岷 膽峄 m脿 con c贸 h么m nay s岷 kh么ng l岷 膽i tinh th岷 c峄 con v脿 con ti岷縫 t峄 膽峄﹏g v峄痭g.

C贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

Tuesday, March 23, 20212:42 PM(View: 331)
BEDEPC贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

M峄檛 ng瓢峄漣 cho d霉 l脿 kh么ng c贸 ti峄乶 c农ng v岷玭 c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c 7 th峄:

1. B峄 th铆 b岷眓g v岷 m岷穞:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c v岷 m岷穞 t瓢啤i c瓢峄漣 ni峄乵 n峄.

2. B峄 th铆 b岷眓g l峄漣 n贸i:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c nh峄痭g l峄漣 c峄 v农 kh铆ch l峄, l峄漣 an 峄, l峄漣 khen ng峄, l峄漣 khi锚m t峄憂 v脿 l峄漣 n贸i 岷 谩p.

3. B峄 th铆 b岷眓g t岷 l貌ng:
H茫y m峄 r峄檔g t岷 l貌ng v脿 膽峄慽 x峄 ch芒n th脿nh v峄沬 ng瓢峄漣 kh谩c.

4. B峄 th铆 b岷眓g 谩nh m岷痶:
Con h茫y d霉ng 谩nh m岷痶 thi峄噉 媒 膽峄 nh矛n ng瓢峄漣 kh谩c.

5. B峄 th铆 b岷眓g h脿nh 膽峄檔g:
Con d霉ng h脿nh 膽峄檔g 膽峄 膽i gi煤p 膽峄 ng瓢峄漣 kh谩c.

6. B峄 th铆 b岷眓g ch峄 ng峄搃:
Khi 膽i xe hay thuy峄乶, c贸 th峄 膽em ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh t岷穘g cho ng瓢峄漣 kh谩c.

7. B峄 th矛 b岷眓g n啤i 峄:
膼em ph貌ng 峄 tr峄憂g kh么ng s峄 d峄g cho ng瓢峄漣 kh谩c ngh峄 ng啤i.

Ch峄 c岷 d瓢峄g th脿nh 7 th贸i quen n脿y th矛 ph瓢峄沜 膽峄ヽ s岷 膽岷縩 v峄沬 ng瓢峄漣 膽贸 nh瓢 h矛nh v峄沬 b贸ng! (ST)
May be an image of 1 person, standing and outdoors
svg%3e
Kim Ha