Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 27)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 72)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 54)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 54)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 85)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 56)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21/03/2021) THÂN PHẬN VÀ SỨ MẠNG CỦA HẠT LÚA MÌ

Friday, March 19, 20212:30 PM(View: 224)

BODYOFJESUSSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21/03/2021)

THÂN PHẬN VÀ SỨ MẠNG CỦA HẠT LÚA MÌ

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt."

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Gần đến Lễ Phục Sinh, Hội Thánh chủ ý cho các Kitô hữu đọc lại những đoạn Phúc Âm liên quan tới CÁI CHẾT của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Bài Phúc Âm Chúa Nhậ IV Mùa Chay Năm B hôm nay là một bằng chứng. Thật ra CÁI CHẾT của Chúa Giêsu Kitô là CÁI CHẾT CỨU ĐỘ chứ không phải là một cái chết tầm thường hay vô ích như cái chết của bao nhiêu con người. CÁI CHẾT ấy là hình mẫu cho cái chết của mỗi môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới nói các môn đệ; "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời”.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 12,20-33: Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì?

Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

3.1 Chúa Giêsu Kitô là hạt lúa mì rơi xuống đất và đã thối đi: Sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô khi xuống trần gian là cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Người cứu chuộc nhân lọai tội lỗi bằng cách gánh chịu mọi tội lỗi của toàan thể nhân loại. Người hiến dâng cuộc đời, thân xác và linh hồn cho công trình Cứu Độ ấy. Người đã sống tự hạ tự hủy tự hiến mình trong Cuộc Khổ Nạn đau thương và trong CÁI CHẾT nhuốc nha trên thập gía. Người đúng là hạt lúa mì rơi xuống đầt và đã thối đi. Vì thế mà Chúa Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa Cha làm cho trỗi dậy (hay phục sinh) và nhận lại vinh quang danh dự của Thiên Chúa.

3.2 Mỗi Kitô hữu phải là hạt lúa mình rơi xuống đất và thối đi:

Mỗi Kitô hữu đã được Thiên Chúa đặt vào trong một môi trường sống. Đúng hơn mỗi môi trường ấy là một mảnh đất mà mỗi người chúng ta được ném (hay gieo) vào như hạt lúa mì được người gieo giống ném (hay gieo) vào ruộng lúa. Nếu chúng ta không chết, không thối đi thì chúng ta sẽ không thành cây lúa và không sinh được bông hạt nào. Nếu chúng ta chết đi, thối đi thì chúng ta sẽ sinh nhiều bông hạt lúa mới. Chết hay thối đi là hy sinh, bỏ mình, tự hạ, tự hủy, tự hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Thế nên thay vì chúng ta nỗ lực làm việc này việc nọ trong cuộc sống trần thế này thì việc quan trong và đáng làm hơn là chúng ta buông bỏ điểu này, buông bỏ điều kia: tội lỗi, đam mê, tình xấu, ích kỷ, ý riêng, của cải, danh vọng, chức qyuyền, địa vị. Càng từ bỏ nhiều, (tức càng chết và thối rữa) chúng ta càng sinh nhiều hoa trái hữu ích cho bản thân mình và cho người khác!

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

4.1 Cầu xin Chúa Giêsu Kitô ơn nên giống Người: Nên giống Chúa Giêsu chính là nên thánh nên trọn lành đó. Nên giống Chúa Giêsu chính là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu (Thánh Phaolô). Nhưng nên giống Chúa Giêsu Kitô không phải là chuyện dễ vì Chúa Giêsu đã suốt đời sống tự hạ, tự hủy và tự hiến. Vì thế chúng ta phải không ngừng cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta ơn nên giống Người.

4.2 Mỗi ngày tập sống từ bỏ: Cầu xin ơn nên giống Chúa Giêsu Kitô là việc làm quan trọng nhất mà chúng ta bphải làm mỗi ngày. Tiếp đến là mỗi ngày chúng ta phải tập sống từ bỏ. Trước hết là tội lỗi, đam mê, tính xấu. Kế dến là tiến của, chức quyền danh vọng hão huyền. Sau cùng là ý riêng. Càng tử bỏ nhiều bao nhiêu càng nên giống Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu!

4.3 Mỗi ngày tập sống tự hiến: Song song với việc tập sống từ bỏ mỗi ngày chúng ta tâp sống tự hiến hay cho đi. Cho đi thời gian, tài năng, thời giờ, sự quan tâm giúp đỡ, tiền của v.v.. Càng cho đi nhiều bao nhiêu càng nên giống Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu!

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con để Người dậy chúng con cách sống tự hạ, tự hủy và tự hiến của hạt lúa mì rơi xuống đât mà thối đi.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Mấy người Hy-lạp đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu"» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người muốn gặp Chúa Giêsu, muốn gặp Thiên Chúa như mấy người Hy-lạp trong Phúc âm.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực thực thi lời Chúa Giêsu dậy về hạt lúa mì rơi xuống đất và thố đi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết hy sinh từ bỏ những gì cản trở cuộc tìm kiếm sự sống của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta để mọi người quyết tâm chỉ phụng sự một mình Chúa Giêsu Kitô và một mình Thiên Chúa mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Con rất yêu dầu của Cha để Người dậy cho chúng con cách sống tự hạ, tự hủy, tự hiến như hạt lúa mì rơi xống đất và chết đi.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thần Khí để chúng con sống tự hạ, tự hủy và tự hiến mỗi ngày trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã chết trên thập giá để muốn người được cứu. Amen.

Sàigòn ngày 19 tháng 03 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội